Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2013

szarlotka-z-ogryzkow
6137 8dba
Reposted frompiepszoty piepszoty via10strona 10strona
szarlotka-z-ogryzkow
2159 e4a6
Reposted fromvindurinn vindurinn via10strona 10strona
szarlotka-z-ogryzkow
szarlotka-z-ogryzkow
4410 4f0c
Reposted fromlupinzygzak lupinzygzak via10strona 10strona
szarlotka-z-ogryzkow
4669 e495 500
szarlotka-z-ogryzkow
6042 a381
Reposted fromrobxcoxchcesz robxcoxchcesz viaethiel ethiel
szarlotka-z-ogryzkow
0093 dfb6 500
Reposted fromMathiasTausen MathiasTausen viaethiel ethiel
szarlotka-z-ogryzkow
4194 4218 500
Reposted fromlejibet lejibet viaethiel ethiel
szarlotka-z-ogryzkow
3445 fb7a 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaethiel ethiel
szarlotka-z-ogryzkow
9348 3a3c
Poznań
szarlotka-z-ogryzkow
7589 3df9
Reposted fromjasminum jasminum viaethiel ethiel

March 25 2012

szarlotka-z-ogryzkow
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk

December 18 2011

szarlotka-z-ogryzkow
1206 d00f
PERFECT.
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viaethiel ethiel
szarlotka-z-ogryzkow
6565 de43

- What are you doing in here?

- Eating cookies and avoiding confrontation.
Reposted fromescapism escapism viaethiel ethiel

December 13 2011

szarlotka-z-ogryzkow
5017 6ef8
Reposted fromkitana kitana viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

October 08 2011

szarlotka-z-ogryzkow
0630 328a
"Amelii wolno żyć marzeniami i zamykać się w sobie. Każdy ma niezbywalne prawo do zmarnowania sobie życia."

May 15 2011

szarlotka-z-ogryzkow

    Powiedz mi, co nas łączy? Kocham Twój głos, Twoje ramiona, kiedy mnie przytulasz, Twój zapach imbiru i gumy do żucia, Twój dotyk, gdy przez przypadek muskasz moją dłoń, odkryte udo. Kocham Twoje czekoladowe oczy, które czasami są kakaowe lub orzechowe. Uwielbiam Twój uśmiech i policzki, które tylko dla mnie wydają się być pulchne. Lubię gdy szeptasz, gdy śpiewasz, myśląc, że nikt nie słyszy i lubię kiedy mówisz. Powiedz mi, Tom, co nas łączy?


- Abnormalna.
Reposted fromalevue alevue viailoveyou iloveyou

May 12 2011

szarlotka-z-ogryzkow

napisał. żółta koperta zaczęła migać na dole ekranu. serce przyspiesza swój rytm bicia, robi ci się zimno, a ręce zaczynają drżeć. klikasz 'otwórz'. czytasz wiadomość. odliczasz do ośmiu i dopiero odpisujesz, tak by przypadkiem nie pomyślał, że tylko czekałaś aż napisze.

— owszem...
Reposted fromwyidealizowana wyidealizowana viakochamcie kochamcie
szarlotka-z-ogryzkow

TAK, czuję się lepiej, kiedy napiszesz do mnie pierwszy.

Reposted frommefir mefir viakochamcie kochamcie
szarlotka-z-ogryzkow
Clinomania - Pragnienie nie ruszania się z łóżka przez cały dzień. Czasami uczucie to jest tak silne, że osoby cierpiące na clinomanię spędzają w łóżku całe dnie. Objawy clinomanii nasilają się w deszczowe bądź chłodne dni.
Reposted fromscar scar viakochamcie kochamcie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl